Általános Használati Feltételek

Általános Használati Feltételek

Tájékoztatjuk, hogy a jelen Általános Használati Feltételekben foglaltakat a www.woohoo.hu weboldal használatával elfogadja.

1. Kik vagyunk?

A FINAL SCORE MÉDIA Kft. (székhelye: 1066 Budapest, Zichy Jenő utca 9. cégjegyzékszáma: 01-09-336254, adószáma: 26633040-2-42, email: info@finalscore.hu) – továbbiakban: Társaság – a www.woohoo.hu weboldal – a továbbiakban: Weboldal – üzemeltetője és a WOOHOO online sajtótermék alapítója és kiadója.

2. Szolgáltatásaink

A Weboldalon az alábbi szolgáltatásokat nyújtjuk:

– A WOOHOO online sajtóterméken keresztül ingyenesen széleskörű információt és olvasnivalót kínálunk, különösen a fiatal és középkorú nők részére. A célközönségünk számára, különösen az egészség, szépségápolás, önismeret és életmód témakörökben szolgáltatunk érdekes és hasznos információkat. A Weboldalon található valamennyi tartalmat a közzététel előtt gondosan megvizsgálunk és igyekszünk minél megbízhatóbb információkat adni az adott témában. De felhívjuk a figyelmet arra, hogy valamennyi közzétett tartalom kizárólag tájékoztató jellegű, annak teljességéért és megbízhatóságáért a Társaság kizárja a felelősségét. Az esetleges szépségtanácsok vagy egyéb tippek, tanácsok megbízhatóságát nem tudjuk garantálni. Kérjük, hogy azokat mindenki a saját felelősségére alkalmazza.
A tartalmaink tekintetében kiemelt figyelmet fordítunk a kiskorúakra és a részükre nem ajánlott tartalmakat megfelelő figyelemfelhívó és tájékoztató szöveggel látjuk el, de kérjük, hogy kövesse Ön is figyelemmel a gyermeke internethasználatát.

– A Weboldalon hirdetéseket jeleníthetünk meg, mely szolgáltatásnyújtás feltételeit, annak megrendelőjével külön megállapodásban, közvetlenül határozzuk meg.
Társaságunk a hirdetési tartalmakat jól látható módon, elkülönítve kezeli a Weboldal egyéb tartalmától (pl. banneren, hivatkozásokkal, linkekkel). Felhívjuk a figyelmet, hogy az egyes hivatkozások, bannerek más szolgáltatók weboldalára irányíthatják Önt, mely weboldalak tőlünk függetlenül működnek, így annak működésére semmilyen ráhatásunk nincsen, így annak tartalmáért és adatkezelési mechanizmusáért a felelősségünket kizárjuk.

3. Szerzői jog

A Weboldal a Társaság saját fejlesztésű egyedi alkotása, a Weboldal és az azon található minden tartalom, design, illetve azok elrendezése, valamint minden szerzői jog tárgyát képező alkotás (mű) szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak.
A Weboldalon található bármely szöveggel, képpel, hanggal, és más anyaggal, alkotással kapcsolatos szerzői jognak és más szellemi tulajdonjogoknak a tulajdonosa és feljogosított használója a Társaság.
A Weboldal látogatója jogosult rendeltetésszerűen használni a Weboldalt, de a Weboldal bármely módon történő felhasználására kizárólag a Társaság jogosult engedélyt adni, mely engedélyt előzetesen, írásban kell a Társaságtól megkérni.

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó a Weboldal tartalmának egyes részeiről – kizárólag saját felhasználás céljából – másolatot készíthet (merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját sem közvetlenül, sem közvetve nem szolgálja, de ebben az esetben sem jogosult a Weboldal így többszörözött részének további felhasználására – így különösen terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.
A Weboldalon található cikkekre mutató link más weboldalon szabadon elhelyezhető, azonban a mutatott cikk bármely részének közléséhez a Társaság előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. A mutatott cikk átkattintható hiperhivatkozással tekinthető meg a weboldalon. A hivatkozás lehet szöveges vagy grafikus link.
A Weboldalon található bármely cikk, tartalom, fotó vagy grafika – a fenti bekezdésben nem említett eseteken kívüli – felhasználása kizárólag a Társaság írásbeli engedélyével és külön díjazás ellenében lehetséges. A Társaság a díjazás iránti igényéről csak kifejezetten erre irányuló külön írásbeli nyilatkozatban vagy erre irányuló megállapodásban mond le, ilyen nyilatkozat vagy megállapodás hiányában a Társaság díjazásra jogosult.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal jogosulatlan felhasználása büntető és polgári jogi következményeket vonhat maga után. A Társaság jogosult a jogsértővel szemben jogszerűen fellépni és különösen, de nem kizárólag a jogsértő magatartás abbahagyását kérni, jogi úton igényét érvényesíteni, a kárának megtérítését kérni.

4. Felelősség

Tájékoztatjuk, hogy a Weboldalon található tartalmak információk vagy bármely adatok, képek, videók, anyagok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre és kizárólag általános tájékoztató célt szolgálnak. Társaság – a jelen Általános Használati Feltételek 2. pontjában foglaltakat is figyelembe véve – kizárja felelősségét a Weboldalon elhelyezett információk, adatok, képek, videók vagy bármely anyagok tartalmáért, működőképességéért, teljességéért.

Társaság nem vállal felelősséget továbbá azokért az esetleges veszteségekért, vagyoni és nem vagyoni károkért, költségekért, amelyek a Weboldalára történő belépésből vagy a Weboldal használatából, vagy a Weboldalon keresztül igénybe vett szolgáltatások használatából közvetlenül vagy közvetetten erednek, kivéve, ha a felelősség korlátozása jogszabály által kizárt. A Weboldal használója tudomással bír arról, hogy a Weboldalt és a Weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat kizárólag a saját felelősségére és kockázatára használja. A Weboldal felhasználója kizárólagosan felel az általa a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokért és információkért, különösen azok valódiságáért és hitelességéért, továbbá azok által történő jogszerű felhasználásáért.

5. Kapcsolódó tartalmak

A Weboldal tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat, amelyek más internetes weboldalakhoz, így különösen a hirdetőkhöz vagy egyéb szolgáltatókhoz, közösségi oldalakhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget. Ezek a kapcsolódó weboldalak harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak.
A kapcsolódó weboldalakhoz a Társaság csupán hozzáférést közvetít, azonban nem vállal semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget ezekért a weboldalakért, vagy az azokon elhelyezett információkért és tartalmakért.

5. Záró rendelkezés

Társaság fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül és, hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze át.
Jelen Általános Használati Feltételeket a Társaság jogosult egyoldalúan bármikor módosítani, kérjük erről mindig tájékozódjon.

A Weboldalon keresztül átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatónkat az Adatkezelési tájékoztató és a Cookie (süti) tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk figyelmét e tájékoztatók elolvasására is.

Budapest, 2019. április 12.